Young Ones in public bij het Cultuurdebatje van Zwolle: een samenvatting

img-20180311-wa0002Op zaterdag 10 maart organiseerde de Partij voor Cultuur het Zwolse Cultuurdebatje, waarbij diverse culturele instellingen, politieke partijen en inwoners de kans kregen om met elkaar in debat te gaan over de culturele toekomst van Zwolle.

Ook onze nieuwe jongerenraad ‘Young Ones in Public’ was aanwezig, vertegenwoordigt door Jente Taborsky. Om het jullie makkelijk te maken schreef Jente een korte samenvatting over de avond en blikt zij terug op de duidelijke en minder duidelijke statements van de politiek.

Succes bij de stembus straks!


Door: Jente Taborsky


young ones in public bij het cultuurdebatje: een samenvatting

Afgelopen zaterdagavond ben ik bij het cultuurdebatje in de Zwolse Theaters geweest. In deze blog vertel ik over het debat en over wat de partijen allemaal van plan zijn op cultuur gebied!

Het debat was opgedeeld in verschillende thema’s met daarin weer verschillende stellingen waarover politici in debat gingen. Elk thema werd ingeleid door iemand uit het werkveld. Daarnaast was er nog de ‘debatkuip’, hier mocht iedereen één keer in gaan staan om in te breken, ze hadden dan anderhalve minuut spreektijd.

Eerst maar even op een rijtje wat de politiek in Zwolle over vier jaar op cultureel gebied bereikt wil hebben
Eigenlijk zijn alle partijen het er wel over eens dat er een brede cultuursector moet zijn in Zwolle die bereikbaar is voor iedereen. Daarnaast wil het CDA dat het cultuur programma beter gecoördineerd wordt en dat er meer kunst komt in de publieke ruimte.

Groenlinks wil zorgen voor meer ateliers en oefenruimtes die goed betaalbaar zijn, vooral voor kleinere kunstenaars en amateurs, daarnaast willen ze dat de braafheid in Zwolle afneemt en dat er meer ruimte is voor experiment.

De VVD wil cultureel ondernemerschap stimuleren en daarnaast proberen ervoor te zorgen dat er meer subsidiegeld vanuit de Raad van Cultuur naar Zwolle komt.

Zowel de SP als Swollwacht willen dat Zwolle zo’n uitgebreide cultuursector heeft dat niemand er meer omheen kan en Swollwacht wil daarnaast weer zorgen dat er een stadsmuseum komt in Zwolle.

Volgens de PVDA moet er meer worden geïnvesteerd in langjarige festivals, moeten er voldoende plekken zijn voor kunstenaars en eerlijke beloningen voor cultureel ondernemerschap.

De Christenunie wil ervoor zorgen dat verenigingen er beter bijstaan en de cultuureducatie nog beter maken.

Mark Oldengarm van D66 laat weten dat hij merkt dat zijn kinderen anders gaan denken en spelen als ze in aanraking komen met cultuur, dat wil hij ook voor de stad.

en nu?
Super mooie, goede ideeën natuurlijk! Maar er zijn ook een aantal plannen waar ik weinig van snap. Zo kwam tijdens de eerste stelling al kort ter sprake dat de VVD wil dat instellingen met subsidies deze subsidies vermelden op de kaartjes, met als dat mogelijk is ook de bezoekersaantallen. Daarnaast geven zij vooral aandacht aan de grote publiekstrekkers, omdat ze veel waarde hechten aan het economische belang daarvan. Ze denken verder dat de kleine instellingen met het succes van de grote publiekstrekkers kunnen meegaan. Op deze manier wordt er, zoals de SP daar vervolgens ook op reageert, gelijk een prijskaartje aan cultuur gehangen, moet het weer geld opleveren, terwijl dat volgens mij juist niet het belangrijke is aan cultuur.

Ook het idee van het CDA dat er meer regie moet komen rondom het cultuurprogramma snap ik niet helemaal. Natuurlijk is het goed als instellingen met elkaar samenwerken, maar ik denk ook dat het heel mooi is als ze de vrijheid hebben om te maken wat ze willen, hoe ze het willen en wanneer ze het willen zonder dat dat allemaal gecoördineerd moet worden.

Tegen het einde van het debat kwam ook The Young Ones en onze nieuwe plek ter sprake. In debatkuip liet een man die vlakbij de Grote Voort woont weten dat hij bij het Young Ones Festival is geweest en dat er zeker nog veel werk te doen was, ook voor de gemeente Zwolle. Een plek zoals The Young Ones heeft tijd nodig om te groeien en te ontwikkelen en daarom hebben ze een eigen plek nodig. Ik vond het heel mooi dat hij dat zei en denk ook zeker dat dat waar is. De Grote Voort is een hele toffe locatie, waar we zeker weer onze eigen plek van kunnen maken als we die tijd krijgen.

Het hele debat is nog terug zien via de Partij voor Cultuur.

Bekijk hier in het kort de verkiezingsbeloftes (Bron: PVC)
https://www.facebook.com/partijvoorcultuur/videos/1901611590080680/