The Young Ones is een cultureel broeinest voor jong (theater) talent in Oost-Nederland met een unieke manier van werken. Zij maakt professionele, energieke en beeldende voorstellingen en voert theater- en culturele projecten uit met kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 t/m 26 jaar vanuit grote verhalen met thema’s die door de jaren heen actueel blijven, of weer actueel geworden zijn.

The Young Ones stopt vanaf 1 april 2019 met haar activiteiten in Zwolle. Lees hier meer

Visioen

overijssel_website1. OVERIJSSEL

The Young Ones heeft zijn wortels in de provincie Overijssel. Deze regio in opkomst kan bogen op een duizelingwekkende historie met niet minder dan zeven Hanze steden binnen haar grenzen. Dit succesvolle verbond van handelaren en steden ontstond vanuit een gedeeld besef dat samenwerking in ieders belang is. De brutale pioniersgeest uit het verleden inspireert The Young Ones om zonder voorbehoud open te staan voor verbindingen en uitwisselingen met allerlei partners uit de culturele sector en daarbuiten. Er is een wereld te veroveren voor de nieuwe Hanza van Overijssel!


TYO-Young-at-Heart-testvoorsite
2. YOUNG AT HEART

The Young Ones heeft een niet aflatende fascinatie voor growing up in public, het proces van opgroeien binnen het systeem van de samenleving. De periode van de puberteit zien wij als een metafoor voor het hele bestaan waarin de moed om vragen te blijven stellen het belangrijkste wapen is voor veerkracht en ontwikkeling, tegen stagnatie en vastlopen. Young at Heart is niet gebonden aan leeftijd!authenticiteit_website3. Authenticiteit

The Young Ones ziet de ontwikkeling van authenticiteit als een voorwaarde voor openheid, kritisch vermogen en empathie. The Young Ones stimuleert daartoe het kunstenaarschap in jongeren. Hoe het leven ooit was en hoe het straks zal worden, vraagt om authentieke, gevoelige verbeelding. Kunst stimuleert het gebied van de verbeelding en maakt  het vruchtbaar. Een samenleving die authenticiteit niet op waarde schat verstikt zijn eigen toekomst!share_website4. Delen

The Young Ones acht een collectieve ervaring een belangrijke voedingsbodem voor kunstenaarschap.  Door middel van gezamenlijke trainingen werken we aan het bewust worden van je aanwezigheid en van je fysieke uitdrukking. Dit is een collectief proces. Door te investeren in het ensemble vergroot je je eigen periferie, de imaginaire ruimte om je heen. Met elkaar ontstaat iets dat elk individueel talent overstijgt, iets dat alleen kan bestaan vanuit die gezamenlijkheid. Het bewustzijn wat dat met zich meebrengt is onomkeerbaar en duurzaam.beweging_website5. Beweging

The Young Ones wil een positieve beweging zijn die nooit stopt en zich permanent blijft ontwikkelen. Deze  verantwoordelijkheid deelt The Young Ones met al zijn partners en met al zijn jonge kunstenaars. Talent is pas van waarde als het midden in de samenleving staat en met die samenleving mee ontwikkelt. Delen is daarbij het uitgangspunt. De essentie van individuen en van samenlevingen bestaat uit shared history, shared economy, shared planet en shared culture. Een wereld die stilstaat is geen optie!


6. All inclusive

The Young Ones is er voor iedereen en voert een actief inclusief beleid. Iedereen mag er zijn en is van belang. Door het aangaan van interculturele samenwerkingen, het maken van theater vanuit diverse perspectieven met makers van diverse achtergronden overbruggen we verschillen en vieren we eenheid. Diversiteit bestaat, inclusief werken is een keuze!