Terugblik op een bewogen jaar

Blog: The Young Ones blikt terug op een bewogen jaar 

Seizoen 2015/2016 zit er bijna op en The Young Ones gaat zometeen ook met zomervakantie. Nouja, we zijn de hele zomer nog te zien op theaterfestival de Parade, maar voor de rest trekken we de deur even een paar weekjes dicht. Om bij te komen van een turbulent jaar, maar ook om weer op te laden voor een nieuw seizoen vol nieuwe uitdagingen. Want dat dit seizoen turbulent en bewogen was is ook bij jullie waarschijnlijk niet onopgemerkt gebleven. Het was een jaar vol nieuwe uitdagingen. Een jaar van soms hard vallen en elke keer vol nieuwe inzichten weer opstaan. Van prachtige voorstellingen en grote ontwikkelingen, maar ook van veranderingen en de daarbij horende hobbels. Het een wel zichtbaar en voelbaar aan de buitenkant, het ander niet. En daarom blikken we bij deze even terug en ook vooruit. Waar stonden we? Waar staan we? Waar willen we naartoe?

Er zijn een aantal belangrijke thema’s gaande bij The Young Ones. We hebben dit jaar onze eerste meerjarige subsidieaanvraag gedaan, we hebben het bedrijf financieel anders moeten inrichten, er zijn op gebied van artistieke visie een aantal dingen verschoven, het pand staat onder schot, we hebben onze eerste professionele grote zaal productie (Menthol) gemaakt en we hebben net als vele andere kunstinstellingen hard moeten werken om te overleven in het huidige culturele klimaat.

The Young Ones is een huis dat middenin een verbouwing zit.

Untitled-1 Soms zie je aan de buitenkant niet helemaal dat er aan de binnenkant een aantal leidingen tijdelijk zijn afgesloten en dat er een heel team aan het bouwen is. De verbouwing is nog niet af, maar we laten jullie graag wel alvast binnen in ons huis zodat je de fundamenten kunt zien die er worden gelegd en een beter beeld krijgt van ons toekomstvisioen.

meerjarige subsidie – erop of eronder
The Young Ones is na 6 jaar uitgegroeid tot een organisatie van formaat. In omvang van projecten, in bereik van jongeren en kinderen, in bezoekers, in maatschappelijk belang, in samenwerkingen. Maar met een kernorganisatie van slechts een paar mensen. Niemand is in dienst. The Young Ones is een stichting zonder structurele subsidies. En na 5 jaar bestaan lopen ook de projectsubsidies terug. Veel van wat je doet wordt na een aantal keer herhaling gezien als ‘structureel aanbod’ en niet als project. Zoals bijvoorbeeld de winterproductie, die niet meer in dezelfde vorm kon plaatsvinden.

De doorlopende draaiende machine die TYO in deze korte tijd is geworden vraagt inmiddels een full time commitment van de mensen die de organisatie dragen. Maar de middelen zijn er niet om een ‘overhead’ in dienst te nemen of om projectmedewerkers en makers CAO conform te honoreren. Of om een risico op te vangen wanneer er ineens toch wat deelnemers stoppen of afhaken bij een project en je de noodzakelijke deelnamegelden misloopt. De oplopende vrijwillige inzet van mensen en het gebrek aan financiën word een steeds schriller contrast met de professionalisering die nodig is bij een culturele instelling van deze omvang. The Young Ones groeit uit haar voegen. De stijgende roofbouw en het afbrokkelende culturele klimaat geven een duidelijk signaal: om de kwaliteit van wat we doen te waarborgen en verder te ontwikkelen moeten er dingen anders.

Voor The Young Ones betekent dit dat er een gezonde financiële basis onder het bedrijf moet komen, willen we blijven doen wat we doen.

Het goede nieuws is dat wij door onze grote groei van de afgelopen jaren dit jaar ook eindelijk voldoen aan alle eisen, criteria en cijfers voor het indienen van een aanvraag voor meerjarige (4 jaar) subsidie bij de grote landelijke fondsen. Dat hebben we gedaan. Dagen, weken en nachten hebben we doorgewerkt aan een meerjarenaanvraag. Een aanvraag die meteen ook een gedetailleerd visieplan is, waarbij we met elkaar hard hebben gewerkt om alles dat The Young Ones is en in de toekomst wil worden op papier te zetten. Een waardevol document voor onszelf. Maar ook een document dat nu ter beoordeling bij twee grote landelijke fondsen ligt: Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten.

Op 1 augustus krijgen we de uitslag. Krijgen we structurele subsidie of niet. Hier hangt veel vanaf.

geldstroom_icon2Als we de structurele middelen krijgen dan kunnen we eindelijk die structuur en bodem onder TYO leggen die nu nog ontbreekt. Dan zullen we nog steeds voor een groot deel afhankelijk zijn van projectsubsidies en vrijwillige ondersteuning, maar dan ontstaat er meer rust en tijd in het bedrijf om onze missie uit te voeren en om mensen realistischer te honoreren.

En als er geen geld komt? Dan zullen er dingen moeten veranderen. Dan zullen we moeten gaan kijken naar scenarios om het bedrijf in een andere vorm, allicht zonder eigen pand en veel meer op project basis, voort te laten bestaan.

Heel spannend dus. En een belangrijke mijlpaal. Duimen jullie met ons mee?

en hoe zit dat met de andere veranderingen?
Zoals hierboven al genoemd is het financiële klimaat (en daardoor ook de binnenkant van de organisatie) van The Young Ones behoorlijk veranderd de afgelopen tijd. We moeten het met aanzienlijk minder doen dan de voorgaande jaren. En dat is grotendeels het resultaat van de heftige bezuinigingen in de culturele sector en het aflopen en stopzetten van vele geldpotjes waar wij voorheen aanspraak op konden maken. Met alle gevolgen van dien, want geen financiën betekent geen projecten.

Daardoor hebben we adhoc een aantal wijzigingen en veranderingen moeten inzetten. Een voorbeeld is het stopzetten van het 6+ aanbod in onze kortlopende projecten. Een aanbod dat al twee seizoenen financieel niet kostendekkend werd. We waren genoodzaakt dit aanbod te stoppen. We begrijpen dat dit voor velen rauw op het dak kwam en voor enige onrust zorgde.

zijn er grote artistieke of inhoudelijke veranderingen?
Ja en nee. The Young Ones heeft een onveranderde artistieke visie. En in ons toekomstvisioen willen we alleen maar verder gaan met dit uitbouwen en uitdragen. Wel zijn er grote stappen naar buiten toe gezet. Met het maken van Cirque de la Faim op Oerol in 2014 begaf The Young Ones zich voor het eerst op het landelijke domein en liet daarmee zien er klaar voor te zijn om de regio te overstijgen, maar ook in staat te zijn grote landelijke theaterproducties neer te zetten. In 2016 kreeg deze ontwikkeling een vervolg met de eerste grotezaal voorstelling ‘Menthol’. Een enorm risico, om midden in je ‘verbouwingsjaar’ met minimale middelen je eerste professionele schouwburgproductie uit de grond te stampen. Maar het was een stap die noodzakelijk was. Waar we klaar voor waren. Het is onontkoombaar dat The Young Ones dit soort artistieke risico’s neemt en deze stappen zet, omdat dit is waar de noodzaak en het belang van onze manier van werken zit. Dit smaakt naar meer, hiermee willen we door.

Op het gebied van werken met jongeren is de visie gelijk gebleven. We maken theaterproducties met jongeren van 10 t/m 26 jaar over grote actuele thema’s. Ook dit zijn we blijven doen en willen we blijven doen. Echter, we hebben het wel inhoudelijk aangescherpt. Zoals eerder genoemd is 6+ is 10+ geworden en zien we dat als de core doelgroep van The Young Ones.

En daarnaast willen wij ons langzamerhand ontdoen van het imago dat wij een ‘jeugdtheaterschool’ zijn. Want dat zijn we niet.

Officieel was The Young Ones nooit een jeugdtheaterschool. De kortlopende producties kregen met de tijd voor kinderen en jongeren wel steeds meer het imago van een jeugdtheaterschool. Met bijbehorende verwachtingen van de betalende speler en/of ouder. Zoals eerder beschreven is deze tak van The Young Ones altijd ongesubsidieerd geweest. Al deze producties moeten kostendekkend draaien. Te weinig deelnemers betekent geen productie. Dit systeem is altijd ontzettend kwetsbaar geweest en past helemaal niet bij de manier waarop we werken. Een instituut zoals een jeugdtheaterschool vraagt om een bepaalde vorm van administratie, communicatie en bereikbaarheid die niet verenigbaar is met de omstandigheden waarin wij nu werken.

clown_iconMaar ook inhoudelijk wil The Young Ones dichter bij de kern van de visie blijven: professionele theaterproducties maken met jongeren. Echter, we zijn in de afgelopen 6 jaar gegroeid in de breedte. Wildgroei aan projecten maakte de focus kleiner. Waar ligt de nadruk, de prioriteit? Wat wil je uitdragen?
Daarom is dit seizoen het punt gekomen om terug te keren naar de essentie van het productiegericht werken met jongeren. The Young Ones gelooft heel specifiek niet in een theaterlessensysteem. Wij kiezen er doelbewust voor om altijd in producties te werken en zullen deze werkwijze voortzetten.

Binnen de kaders van een theaterproductie leert de speler alles, maar beklijven dingen veel beter omdat het belang krijgt in de vorm van een echte voorstelling. Door op deze manier te werken overstijgt het proces, dat een kind of jongere doormaakt, dat van een reguliere les. Deze werkwijze vraagt om vrijheid, flexibiliteit en in kunnen spelen op de huidige actualiteit. Niet om starre, vaststaande lesformats en leerlijnen die ons de kans ontnemen om in het hier en nu te reageren. Dit is een artistieke keuze die bepalend is voor onze werkwijze. Ook voor het komende seizoen en de daarop volgende jaren.

waar willen we naartoe
Ondanks alle veranderingen en financiële obstakels is The Young Ones artistiek gezien beter op stoom dan ooit. Het lijkt misschien alsof dit jaar alleen maar uit dalen bestond, maar de pieken waren minstens even groot. En zelfs nog belangrijker.

De artistieke en inhoudelijke stappen van het afgelopen seizoen hebben ons naar een nieuw level getild. En dat is het meest waardevol, want onze artistieke visie is uiteindelijk ons belangrijkste bestaansrecht.

Als we nu na 1 augustus ook nog de middelen in handen krijgen om hier een goede basis en structuur onder te leggen, dan weerhoudt niks ons er meer van om op volle kracht vooruit te gaan en kunnen we onszelf echt in staat stellen om ons artistieke visioen gestalte te geven. Daarom wachten we in grote spanning af. Ons meerjarenplan liegt er niet om, er liggen prachtige plannen en projecten klaar om in gang gezet te worden. Daar gaan we hoe dan ook keihard aan verder bouwen de komende tijd. En in welke vorm, op welke manier en binnen welke kaders, daarover houden we jullie op de hoogte!

theater_iconEen fijne zomer allemaal en we zien jullie in het nieuwe seizoen weer!

Namens The Young Ones,

Jeroen Kriek – Artistiek Leider
Anne van Uum – Zakelijk Leider
Ingvild Molenaar – Productie Leider
Kelly de Haan – Hoofd PR


P.S. Voor alle geïnteresseerde lezers die nog net iets meer achterfgrond info willen lezen over het eeuwig terugkerende thema ‘geld’. The facts:

jullie hebben altijd van die grote theaterspektakels. Jullie hebben toch gewoon veel geld?
Nee, helaas niet. Dit is een van de grootste misvattingen die er zijn. Het is vervelend om zo vaak terug te moeten wijzen op het gebrek aan geld. Maar helaas is dit de grootste zorg van de huidige tijd. Van de sector, maar ook van The Young Ones. De media liegt er niet om. Denk aan de publicatie van de sociaal- economische raad, uitgeven in januari 2016 over het steeds meer flexibiliseren van de arbeidsmarkt door het hoge percentage zzp’ers. De onzekere positie en de toename van vrijwilligerswerk dat eigenlijk werkverdringing is. De cultuursubsidies die met minder budget werken en de onmogelijkheid om je als culturele instelling volledig in een vrije markteconomie met winstoogmerk en rendementsdenken te kunnen positioneren. Deze thema’s zijn bij ons aan de orde van de dag. Voor jullie vaak onzichtbaar, omdat we ons publiek niet willen vermoeien met onze geldzorgen. Maar willen wel eerlijk blijven. In de onderaan deze pagina gepubliceerde infographic kunnen jullie letterlijk zien hoeveel geld er binnenkomt en uit gaat bij TYO.

Hier alvast een aantal wistjedatjes over de organisatie:

  • The Young Ones heeft geen structurele subsidie, op een bijdrage van de gemeente na van 20.000 euro per jaar. Hiermee wordt een deel van de huur van ons pand betaald maar zijn alle vaste lasten nog lang niet gedekt
  • Subsidies vragen wij aan en ontvangen wij per productie. Dit geldt alleen voor de grotere producties. Deze gelden worden minder, door de bezuinigingen en meer partijen die opzoek gaan naar financiering.
  • The Young Ones verhuurt haar pand om met deze inkomsten projecten mogelijk te kunnen maken en genereert hiermee een bovengemiddeld percentage van cultureel ondernemersschap (54% vd eigen inkomsten). Helaas zit de verhuur van het pand ook het ontplooien van onze eigen producties wel eens in de weg en vice versa.
  • The Young Ones kan geen dienstverbanden aangaan en draait op zzp-ers en vrijwilligers. De verhouding betaalde arbeid versus onbetaalde arbeid is ongeveer 30/70
  • Alle subsidiegelden gaan rechtstreeks in de projecten en producties en hierbinnen proberen wij altijd het maximale uit de producties te halen, we hebben dan ook een bovengemiddeld percentage van 83% dat aan de doelbesteding wordt uitgegeven.
  • Het draaiende houden van een half seizoen aan kortlopende producties (de voormalige ‘jeugtheaterschool’) levert iemand uit de organisatie een honorarium op van gemiddeld € 250,00. Dit is een project van 10 weken.
  • Het pand van The Young Ones is een onzekere factor. Elk jaar krijgen wij wel of niet een verlenging van de overeenkomst van de projectontwikkelaar die het pand bezit. De projectontwikkelaar heeft het opgekocht om de kerk te slopen en er appartementen op te bouwen. In afwachting van het (te wijzigen) bestemmingsplan mag The Young Ones per jaar dit kraakpand huren.
  • Door een tijd lang steeds het onmogelijk mogelijk te willen maken, eindigde het vorige boekjaar met een negatief financieel resultaat. De afgelopen maanden heeft in het teken gestaan van het wegwerken van dit grote tekort en dit heeft veel aandacht en het maken van harde keuzes gevraagd. Maar door deze inspanning zijn we eind 2016 hopelijk weer financieel ‘gezond’ genoeg om door te gaan.
  • De veranderingen in ZZP constructies en het afschaffen van de VAR is voor een organisatie als The Young Ones een rampscenario wegens de verhoogde administratiedruk waar geen mankracht voor is en het feit dat er geen andere optie is dan met ZZPers werken die eigenlijk niet inwisselbaar zijn. Een acteur, maker of geluidstechnicus kies je op naam en kunde van de persoon. The Young Ones is zich druk aan het voorbereiden op de naderende scenario’s rondom de modelovereenkomsten van de Belastingdienst en de regels die prima gelden voor een groot bedrijf, maar onmogelijk zijn voor een kleine culturele stichting.

Bekijk hier ook de infographic met de cijfers van het jaar 2015

TYO_Infographic_2015