Praktische mededelingen/veranderingen voor komend seizoen

Hier volgen een aantal belangrijke praktische mededelingen rondom verhuur, bereikbaarheid en andere zaken die gevolg zijn van de huidige ontwikkelingen.

Eerst een kleine toelichting: Zoals eerder bekend is gemaakt, kan The Young Ones geen aanspraak maken op structurele subsidie. Daar komt bij dat diverse korte projectsubsidies ook zijn opgehouden en het gehele financiĆ«le klimaat van The Young Ones het afgelopen jaar radicaal is veranderd. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat wij de organisatievorm zoals men deze van ons gewend is, niet meer kunnen handhaven. Met die organisatievorm doelen wij op: aanwezigheid van mensen op kantoor, doorlopende bereikbaarheid, tijd en ruimte voor het aangaan van afspraken met (potentiĆ«le) verhuurders en samenwerking. De komende tijd zal het Young Ones team zich enkel richten op het ontwikkelen van een nieuwe bestaansvorm, waarover diverse gesprekken gaande zijn (zoals hier is te lezen). Daarnaast spannen wij ons enkel nog op projectniveau in voor de volgende lopende projecten: Najaarsproducties 2016, de grote afsluitende voorstelling in het Young Ones Theater in maart.

Dit alles is nodig om ons volledig te kunnen focussen op de toekomst en de doorgang van The Young Ones mogelijk te maken. Wij vragen dan ook jullie begrip voor de volgende praktische zaken:

verminderde bereikbaarheid
Er is geen doorlopende kantoorbezetting. Om die reden zijn wij (bijna) niet te bereiken op het vaste telefoonnummer. Voor het zo snel mogelijk ontvangen van antwoord is het aan te raden om een mail te sturen naar [email protected], wij proberen deze vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden. Alvast dank voor jullie geduld!

verhuringen worden afgebouwd
Ook behandelen wij met ingang van dit seizoen weinig tot geen verhuur verzoeken meer. We hebben slechts ruimte voor het behandelen van een zeer beperkt aantal aanvragen en per 31 december 2016 zullen wij zelfs volledig stoppen met het verhuren van het pand. Dit i.v.m. met de reeds aangekondigde sloop van het Young Ones Theater in het voorjaar van 2017 en de daarop volgende verhuizing naar een andere locatie.

gaat het pand weg?
Ja, dat klopt. Zoals velen van jullie weten huren wij het pand van Vastbouw, dat al jaren het plan heeft om hier appartementen te bouwen. Elk jaar krijgen wij een nieuw huurcontract en horen wij of we weer een jaartje mogen blijven. Toen we het pand betrokken gingen we voor 1 jaar, maar we hebben het geluk gehad dat we hier maar liefst 6 jaar hebben mogen vertoeven. We hebben altijd geweten dat deze locatie eindig was. En dit jaar is het zover, de plannen zijn erdoor en de sloop is officieel aangekondigd. Naar verwachting wordt deze in april/mei 2017 gestart. The Young Ones organiseert nog een laatste grote voorstelling in het pand in maart 2017 en daarna zullen we verhuizen.

nieuwe locatie?
The Young Ones stopt niet te bestaan met de sloop van het pand. De periode januari 2017 – september 2017 wordt gebruikt om de nieuwe organisatievorm en de daarbijbehorende vestigingsplaats van The Young Ones voor te bereiden. Hierover zijn nog geen concrete dingen te zeggen. Zodra wij hierover concrete beslissingen hebben genomen, zullen we dit communiceren.

hoe dit seizoen eruit zal zien

Sept – dec 2016
Najaarsproducties & Young Ones Festival
Reorganisatie en planfase voor ‘Young Ones 2.0’
Afbouw verhuur

Januari 2017
Audities grote afsluitende voorstelling ‘Cirque de Decadence’
Start voorbereidingen ‘Young Ones 2.0’
Start repetities ‘Cirque de Decadence’
(geen verhuur mogelijk)

Feb 2017 – maart 2017
Repetities & voorstelling ‘Cirque de Decadence’
Opruimen en afbouw pand
Voorbereidingen opbouw ‘Young Ones 2.0’
(geen verhuur mogelijk)

April 2017
Vervroegde seizoensstop

Sept 2017
Start Young Ones in nieuwe vorm