It’s official, we gaan samenwonen met Zwolse Theaters!

Zoals jullie weten zijn we de afgelopen tijd veel in gesprek geweest over het voortbestaan van The Young Ones. Gedwongen door de ontwikkelingen in de tijdgeest moesten we op zoek naar een nieuwe manier van bestaan. Wat begon als een zoektocht naar concrete oplossingen zoals alternatieve huisvesting en vormen van financiering, werd uiteindelijk een gesprek dat praktische zaken als ‘pand’ en ‘geld’ overstijgt. Een gesprek waarvan we de uitkomst alvast verklappen: The Young Ones trekt in bij Zwolse Theaters!

Zoals we in de fysieke Young Ones trainingen altijd al zeggen:
“Als het zwaar wordt, ga je groter!”
En dat is precies wat we gaan doen.

even concreet
Op 31 december 2016 start de transitie fase van ‘Young Ones 2.0’. Vanaf dat moment staat het theaterseizoen volledig in het teken van de overgang naar de nieuwe situatie. We bouwen letterlijk het pand af met als klap op de vuurpijl de big bang voorstelling ‘Cirque de la Decadence. We ontmantelen onszelf, pakken de verhuisdozen in en zijn klaar voor een volgende stap.
Na Cirque de la Decadence start de verhuizing en begint de intrek in Zwolse Theaters, waar we uiteindelijk met ingang van het nieuwe theaterseizoen in september 2017 van start gaan.

en wat is dan dat grotere plaatje?
Zoals eerder gezegd gaan we niet alleen met Zwolse Theaters in zee omdat zij een pand hebben en wij onderdak zoeken. Met deze samenwerking wil The Young Ones een nieuwe beweging in gang zetten waarin de visie op de plek van cultuur in de stad centraal staat. Vaak worden faciliterende partijen zoals schouwburgen los gezien van producerende partijen zoals The Young Ones. De een maakt en de ander toont. Maar beide kunnen niet zonder elkaar bestaan. Zwolse Theaters en The Young Ones willen door deze alliantie invulling geven aan een nieuw idee over het inrichten van de culturele infrastructuur in de stad. De schouwburg is niet meer alleen een plek om te laten zien, maar ook om te maken. Door te investeren in producerende partijen, maakt de schouwburg zichzelf medeplichtig in het waarborgen van aanbod uit de regio. En wij haken hierin aan. De tijd vraagt om radicaal veranderen van het systeem, waarin het ‘bundelen van krachten’ of ‘samenwerking’ niet meer alleen een hip begrip is om subsidie mee binnen te krijgen, maar daadwerkelijk gestalte krijgt in fysieke daden. Daarin nemen we graag het voortouw. Als stadsgezelschap van Zwolle.

stadsgezelschap?
Zwolle heeft geen stadsgezelschap. Zoals bijvoorbeeld Amsterdam dat wel heeft (Toneelgroep Amsterdam). Met de naderende samenwerking zal The Young Ones gaan fungeren als stadsgezelschap van Zwolle. Daarmee is Zwolle ook nog eens de eerste stad waarvan het Stadsgezelschap zich richt op het werken met de opkomende jonge generatie aan spelers. Anders dan de naam misschien doet vermoeden, betekent dit niet dat The Young Ones hiermee een monopolie positie claimt binnen Zwolle. Door deze (bijna symbolische) positie in te nemen, willen we het voortouw nemen in de transitie waarin we in Zwolle met elkaar zitten. Als stadgezelschap onder de vlag van de schouwburg bouwen we aan een stevige ruggengraat voor het theaterklimaat. De krachten bundelen betekent namelijk ook dat je gezamenlijk een plek/stelling inneemt. De vraag ‘is dit allemaal nou wel nodig?’ die culturele organisaties zo vaak krijgen wordt hiermee steeds moeilijker te stellen. Samen staan we sterker en kunnen we meer. We verenigen ons in plaats van allemaal voor de eigen toko te strijden. We willen hiermee de ruimte creëren voor alle andere groepen om ook aan te haken, ook onderdeel te worden van deze beweging. En wie weet kunnen we het stadsgezelschap stokje op een gegeven moment weer doorgeven.

gaan jullie nu heel radicaal veranderen?
Nee, juist niet. Wij blijven The Young Ones. Onze artistieke visie en werkwijze is de kern. Dat blijft autonoom en onaangetast. Ook in een schouwburg. Dat we vanuit de schouwburg gaan opereren betekent niet dat we ook alleen maar in grote zalen spelen. We gaan er nog steeds op uit met de circustent, spelen op locatie of duiken ergens op in een winkelcentrum.

Zoals we eerder al hebben gezegd: The Young Ones dat zijn wij! Dat gedachtegoed is altijd overstijgend aan materiele zaken zoals panden, mensen en euro’s.

Het is geen tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk!

tyo_groepsfoto_annejeroen_02