Ontdek de wereld…

Theatereducatie kent twee soorten doelen. Vakspecifieke doelen (of speldoelen) zijn doelen die worden nagestreefd om leerlingen beter toneel te leren spelen. Speldoelen zijn bijvoorbeeld samenspel, inleving, het spelen van toneelteksten en leren presenteren.
The Young Ones zet theater vooral in als middel voor persoonlijkheidsontwikkeling en wereldoriëntatie. Dan spreken we van persoonsvormende doelen.

Persoonsvormende doelen van theatereducatie zijn:

  • leren samenwerken
  • je (beter) in anderen kunnen inleven
  • respect hebben voor anderen
  • ontwikkelen van communicatieve vaardigheden
  • vergroten van de zelfstandigheid
  • leren geven en ontvangen van feedback
  • zicht krijgen op maatschappelijke verbanden (meningvormend)


… En jouw plek daarin

The Young Ones is ervan overtuigd dat kunst en cultuur bijdraagt aan het ontdekken van eigen mogelijkheden, de wereld waarin je leeft en hoe je daartoe te verhouden. Kinderen en jongeren die aan onze educatieprogramma’s meedoen, worden altijd uitgedaagd zich een mening te vormen en die te delen. Daardoor leren ze om verantwoordelijkheid te nemen. En ontwikkelen ze het lef om in zichzelf en in elkaar te geloven.

“ Theater wordt in tijden van bezuiniging vaak als luxeproduct gezien. Maar daarbij zien we wel wat over het hoofd. Theater heeft altijd een functie gehad in een identiteitsvorming van een maatschappij en in het vormen van je eigen persoonlijkheid. Dat was vroeger zo en nu nog steeds. De begrippen ‘economie’ en ‘mensheid’ zijn geen losse denkbeelden die je van elkaar kunt scheiden. Ze horen bij elkaar”.

Jeroen Kriek – Artistiek leider